zwiększ czcionkę zmień kontrast
Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej w skrócie „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego 22.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: joanna.kirszniok@zlobekbielsko.pl

 2. pisemnie na adres siedziby Administratora,

 3. telefonicznie: 33 496 42 23

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej. Żłobek realizuje zadania publiczne, zgodnie z przepisami prawa, tj. Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, innymi szczególnymi przepisami prawa oraz Statutem Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej.

 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. policja, sąd, prokuratura – na ich pisemny wniosek.

 4.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym w zależności od przesłanki przetwarzania chyba, że wskazano, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizację celów przetwarzania o których mowa w pkt. 3.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA NA TERENIE INFRASTRUKTURY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ MONITORINGU WIZYJNEGO

 

W związku z funkcjonowaniem na terenie Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej monitoringu wizyjnego istnieje możliwość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w formie zarejestrowanego obrazu wizerunku osobistego.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej w skrócie „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Brodzińskiego 22.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Żłobka miejskiego w Bielsku-Białej, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochrona danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: joanna.kirszniok@zlobekbielsko.pl

 2. pisemnie na adres siedziby Administratora,

 3. telefonicznie: 33 496 42 23.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów
  art. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 22ustawy
  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie infrastruktury Żłobka Miejskiego
  w Bielsku-Białej.

 2. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. policja, sąd, prokuratura – na ich pisemny wniosek.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres do 30 dni. Jest to czas uwarunkowany właściwościami technologicznymi systemu monitoringu w zakresie przechowywania zarejestrowanego obrazu. Po tym okresie dane będą automatycznie usunięte poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

 1. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,

 2. żądania usunięcia swoich danych osobowych lub do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach,

 3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka

Wytworzył:

Data informacji:0000-00-00 00:00:00

Opublikował:

Data publikacji:0000-00-00 00:00:00

Dziennik zmian