zwiększ czcionkę zmień kontrast
Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

 

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zlobekbielsko.pl/bip">Biuletynu Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

 

      
  • Data publikacji strony internetowej:

 

      
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą


   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne


   

 

              

  •             zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
          

 

              

  •                 niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
          

 

         
   

Wyłączenia


       

 

                      

  •                 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
              

 

                      

  •                 dokumenty publikowane w okresie przed 23 września 2018r. mogą być częściowo niedostępne,
              

 

             Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 

  • Deklarację sporządzono dnia: 

 

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

    

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Ryszard Siuciak.

 

  • E-mail: ryszard.siuciak@zlobekbielsko.pl

 

  • Telefon: 334962182

 Każdy ma prawo:

 

 

      
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

      
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 

      
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

 

Żądanie musi zawierać:

 

 

      
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 

      
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 

      
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka MIejskiego w Bielsku-Białej

 

  • Adres: Żłobek Miejski w Bielsku-Białej

   ul. Kazimierza Brodzińskiego 22

   43-300 Bielsko-Biała

 

  • E-mail: zlobek@zlobekbielsko.pl

 

  • Telefon: 334962180

 

 

Skargę można złożyć również do  https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

 

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej ul. Kazimierza Brodzińskiego 22

 

Do budynku można dostać się bezpośrednio z ul. K. Brodzińskiego przejściami wraz podjazdami dla wózków oraz schodami do poszczególnych  grup dziecięcych.

 

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się przy ul. Hulanka (59) dostępne są linie: 1, 2, 4,6,7, 9, 10, 15,16, 23, 28, 36, 52, N1 z przystanku do siedziby Żłobka prowadzi ulica K. Brodzińskiego wyłożona brukiem z chodnikiem dla pieszych po obu stronach jezdni, odległość  przystanku do żłobka wynosi 500m. najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ul. Brodzińskiego w okolicy skrzyżowania  z ul. Cieszyńską ok 400 m od siedziby żłobka.

 

Kolejny przystanek komunikacji miejskiej znajduje się na Osiedlu Kopernika (132) dostępne są linie:2, 4, 15, 21, 34, N1 z przystanku do siedziby żłobka  prowadzi ul. Spółdzielców z chodnikiem odległość do żłobka wynosi 250m. na ul. Spółdzielców znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 

Bezpośrednio przy Żłobku Miejskim brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

 

Do administracji prowadzą dwa przejścia z ul. K. Brodzińskiego schodami oraz z parkingu na zapleczu budynku, gdzie istnieje podjazd dla wózków   i dojście do drzwi wejściowych administracji, gdzie w przedsionku istnieje możliwość poproszenia przez domofon pracownika administracji.

 

Ubikacja dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze administracji. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest bokiem do wejścia na standardowej wysokości i nie jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

 

Wejście z psem asystującym jest możliwe do pomieszczeń administracji, dla odprowadzających dziecko do żłobka tylko do szatni na poszczególnych grupach.

 

Brak pętli indukcyjnej

 

Na terenie administracji istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania  z usługi tłumacza języka migowego.

 

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 

Brak oznaczeń dla osób słabowidzących.

 

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej ul. Pod Grodziskiem 4

 

Do budynku można się dostać bezpośrednio z ul. Pod Grodziskiem (ul. jednokierunkowa) wejście do administracji znajduje się na parterze, bez przeszkód architektonicznych, wejście dla rodziców na  grupy II i III znajdują się na parterze wraz z podjazdami dla wózków. Wejście po schodach na gr I znajduje się na piętrze bez udogodnień dla osób na wózkach, na parterze przed wejściem istnieje możliwość wezwania przez domofon opiekuna lub pracownika administracji.

 

Drugie dojście do budynku prowadzi od ul. Dębowej (ul. jednokierunkowa), gdzie bez przeszkód architektonicznych można dojechać wózkiem do wejścia od strony administracji.

 

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się przy ul. Sobieskiego Piastów Śląskich (297), dostępne są linie 24 i 25 z przystanku do siedziby żłobka można dość ul. Dębową po chodniku 160m lub ulicami: Otwartą, Wał Szwedzki, Pod Grodziskiem-bez chodnika dla pieszych 750m.

 

Wejście z psem asystującym jest możliwe do pomieszczeń administracji, dla odprowadzających dziecko do żłobka tylko do szatni na poszczególnych grupach.

 

Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie żłobka oraz na ul. Pod Grodziskiem i Dębowej.

 

Brak pętli indukcyjnej

 

Brak windy dla celów ewakuacyjnych

 

Brak oznaczeń dla osób słabowidzących

 

 

 

 

Metryka

Wytworzył:Ryszard Siuciak

Data informacji:0000-00-00 00:00:00

Opublikował:Ryszard Siuciak

Data publikacji:0000-00-00 00:00:00

Dziennik zmian