zwiększ czcionkę zmień kontrast
Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna RODO

Jednocześnie nadmieniam, że znane mi są informacje wynikające z przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L              z dnia 4 maja 2016 r.), tzn., że:

 1. administratorem podanych w karcie zgłoszenia danych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego z siedzibą      w Bielsku-Białej, ul. Kazimierza Brodzińskiego 22,
 2. inspektorem ochrony danych w Żłobku Miejskim  w Bielsku-Białej jest pani Elżbieta Bieniek, dane kontaktowe: nr telefonu–33 4432335, adres poczty elektronicznej:   elzbieta.bieniek@zlobekbielsko.pl,
 3.  dane osobowe dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji oraz w celu udzielenia dziecku opieki na czas jej sprawowania w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2020r. poz., 326).,
 4. odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do celów realizowania celów przetwarzania,
 5. przekazane dane osobowe dziecka będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres sprawowania nad nim opieki w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej. Po tym terminie dane dziecka zostaną usunięte, 
 6. w okresie, o którym mowa w pkt.5 posiadam prawo do:
  • dostępu do udostępnionych danych osobowych,
  •  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,
 1. przekazanie danych osobowych dziecka jest wymogiem prawnym do jego uczestnictwa w procesie rekrutacji oraz w opiece świadczonej przez Żłobek Miejski w Bielsku-Białej,
 2. przekazane dane osobowe dziecka nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania,             w tym profilowania.  

 

Metryka

Wytworzył:

Data informacji:0000-00-00 00:00:00

Opublikował:

Data publikacji:0000-00-00 00:00:00

Dziennik zmian