zwiększ czcionkę zmień kontrast
Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Rekrutacja na wolne stanowiska opiekuna w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej

6 minut czytania.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w żłobku.

CV wraz z danymi kontaktowymi prosimy przesyłać na adres e-mailowy: zlobek@zlobekbielsko.pl

lub dostarczyć osobiście do siedziby żłobka przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 od pon.-pt. w godzinach 7:30-15:30

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba:

1. posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:

- pielęgniarki,

- położnej,

- opiekunki dziecięcej,

- nauczyciela wychowania przedszkolnego,

- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

- pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

- pedagoga społeczno-wychowawczego,

- pedagoga wczesnej edukacji,

- terapeuty pedagogicznego.
lub

2.  ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:

- wczesne wspomaganie rozwoju,

- wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,

- edukacja prorozwojowa,

- pedagogika małego dziecka,

- psychologia dziecięca,

- psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,

- psychologia wychowawcza.
lub

3. odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

- co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna,

- wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

- średnie lub średnie branżowe oraz:

- co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Od kandydatki na stanowisko opiekunki dziecięcej wymaga się ponadto:

  1. pełnoletności;
  2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3. aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
  4. niekaralności za przestępstwa umyślne;
  5. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;

 

Dyrektor zastrzega prawo do skontaktowania się  z wybranymi kandydatami.

Do CV  należy dołączyć klauzulę poniższej treści:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).